ცოდნისა და უნარების განვითარების (LINKS) ცენტრები

ცოდნისა და უნარების განვითარების (LINKS) ცენტრები - სასწავლო და სამუშაო სივრცეებია, სადაც ახალგაზრდებს ექნებათ საშუალება განივითარონ დასაქმებისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები.

პროექტის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა შრომის ბაზრის შესახებ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; იმ უნარ-ჩვევების განვითარების მხარდაჭერა, რომლებიც ახალგაზრდებს სჭირდებათ, ერთი მხრივ, სამუშაოს დასაწყებად, ხოლო, მეორე მხრივ, სამუშაოს შესანარჩუნებლად და შემდგომი კარიერული განვითარების ხელშესაწყობად. 
თითოეული LINKS ცენტრის მეშვეობით ახალგაზრდებს შეეძლებათ: 
 • დასაქმებისთვის მნიშვნელოვანი უნარების განვითარება;
 • კომპიუტერული უნარების გაძლიერება;
 • სამოქალაქო განათლება;
 • ინგლისური ენის შემსწავლელ კურსების გავლა;
 • სამეწარმეო განათლების მიღება;
 • უწყვეტი განათლების ონლაინ რესურსებზე წვდომა;
 • მოძრავ სახალხო უნივერსიტეტში მონაწილეობა;
 • Კონსულტაციები მიიღონ კარიერის დაგეგმვის მიმართულებით;
 • ანაზღაურებადი დასაქმების პროგრამებით სარგებლობა;
 • დასაქმების ფორუმებში მონაწილეობა;
 • სამუშაოს მაძიებლების საერთო ბაზით სარგებლობა; 
 • სოციალურად მნიშვნელოვანი ბიზნეს იდეების დაფინანსება.
 
LINKS ცენტრები: 
 
აჭარა:
 
ორგანიზაცია: თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი
Მისამართი - №48 მ.აბაშიძის ქ. ბათუმი
ელფოსტა:  batumi_ijh@yahoo.com; batumiijh@gmail.com
Ტელეფონის ნომერი: 593307155
 
Გურია:
 
Ორგანიზაცია: ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი
Მისამართი: ოზურგეთი, გაბრიელ ეპისკოპოსის 3
Ელფოსტა:ypuozurgeti@yahoo.com
Ტელეფონის ნომერი: 995496276434
 
Ქვემო ქართლი 
 
Ორგანიზაცია 1 - New Thinking Institute
 
Მისამართი: მარნეულის რაიონი, სოფელი მალაოღლი 
ელფოსტა: mimdevelopment12@gmail.com
Ტელეფონის ნომერი: 995555100738
 
Ორგანიზაცია 2: მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება
 
მისამართი: მარნეული, გიორგაძის ქ. 1
ელფოსტა: sdwmarneuli@gmail.com
Ტელეფონის ნომერი: 995599457960
 
Შიდა ქართლი
 
ორგანიზაცია: საზოგადოება ბილიკი
მისამართი: გორი, რუსთაველის ქუჩა N19ა
ელფოსტა: contact@biliki.ge
Ტელეფონის ნომერი: 995599534045